fbpx

Eveniment Denis Urubko la Cluj

Consecvenți crezului nostru de a promova și salvgarda valori etern universale și aici ne referim cu precădere la integrarea individului în pulsația naturii, evenimentul de astăzi se dorește a fi o continuare a străduinței noastre de a prezenta indeditul cutezător.

Așadar, alături de Adrian Opre, Dan Ștefan și Denis Urubko, pentru două ore vom călători cu puterea imaginației într-o lume destinată pionierilor alpinismului.

Considerăm că astăzi variațiunea cea mai autentică e cea care povestește nu prin pură invenție și ficțiune ci prin experimentarea directă a faptelor și lucrurilor, călătoria în spațiu este totodată o călătorie în timp și împotriva timpului; este o arheologie a peisajului, călătorul coboară precum un arheolog în diferitele straturi ale realității pentru a citi și semnele ascunse sub alte semne, pentru a aduna cât mai multe existențe și istorii, salvându-le de la curgerea timpului de valul uitării care mătura totul în calea sa, construind aproape o firavă Arcă a lui Noe din hârtie deși conștient de precaritatea ei.

Așadar, să ne pregătim bagajul pentru a începe călătoria alături de Adrian Opre, Dan Ștefan și Denis Urubko, acum la plecare când punem în el puținele lucruri previzibile indispensabile, uitând de fiecare dată ceva esential; mai apoi, în timpul călătoriei, când adunăm ceea ce vrem să ducem acasă, în sfârșit la întoarcere, când deschidem bagajul și nu găsim lucrurile care păreau mai importante, în vreme ce apar obiecte de care nu ne amintim să le fi pus în rucsac. Avem convingerea că vom percepe acum alături de Denis că, în călătorie, necunoscuți printre necunoscuți, învățăm cu pregnanță să fim nimeni, înțelegem la modul concret să fim nimeni.

Peisajul este ca și chipul. Omul din peisaj se aseamănă cu crestele munților. Peisajul este stratificare de pământ și istorie. Nu doar natură și arhitectură, golfuri, păduri și case, cărări de piatră și de iarbă, ci mai des societate, persoane, gesturi, obiceiuri, prejudecăți, pasiuni, steaguri, credințe.

Pădurea drumețului modern este orașul, cu deșertul și oazele lui. Golul și singurătatea zgârie-nori ori cârciumile de la periferie, străzile rectilinii în goana spre infinit.

Trecătorul cu ochii și simțurile deschise este călătorul cel mai autentic. Peisajul este trecere și un fel de mers, fiecare străbate un loc cu un ritm al său. Unul are un pas mai sprinten, altul mai agale. Un loc se parcurge în 1000 de feluri: atent, încet, grăbit, distrat, sintetic, analitic, dispersiv.

În concluzie, vă invităm la a călători astăzi de la ora 19 împreună cu Adrian Opre, Dan Ștefan și Denis Urubko, a călători nu pentru a ajunge, ci pentru a călători, pentru a ajunge cât mai puțin posibil, pentru a nu ajunge, dacă se poate niciodată.

Un text de Petru Rareș Vodă

Lasa un comentariu